Potpuna ART elegancija!

Serija URBAN ART u crnoj boji dostupna je samo u izvedbi od 3,5kW.

Za seriju URBAN ART vrijede iste karakteristike, funkcije i dokumentacija kao i za seriju URBAN u bijeloj boji.