UŠTEDA ENERGIJE

1W STANDBY

Inteligentna on-off tehnologija omogućuje da Korel klima uređaji automatski prelaze u način rada koji čuva energiju kada su u standby-u, što rezultira padom potrošnje energije s uobičajenih 4-5 W na 1 W, dakle 80% energije se očuva.

NOĆNI NAČIN RADA

Kada radi u noćnom načinu rada, klima uređaj će automatski dizati temperaturu (u hlađenju) ili spuštati temperaturu (u grijanju) 1°C po satu kroz prva dva sata rada. Nakon toga temperatura ostaje ista, a klima uređaj se nakon 7 sati rada automatski gasi.